• Profa. Dra. Adriane Maria Delgado Menezes
  • Prof. Dr. Luis Alberto Echenique Dominguez
  • Profa. Dra. Rita Helena Moreira Seixas